Lagar som styr webbplatsen - Boverket

1600

Distans- och hemförsäljninglagen. Lathund - Batteriexpressen

Ändringar har därför gjorts i bland annat distans- och hemförsäljningslagen, som istället får namnet ”lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal”. De nya reglerna börjar snart gälla, redan den 13 juni 2014. Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) 2005. Lagen ger dig som konsument rätt till viss information innan du ingår avtal på distans. Att ingå avtal på distans innebär tex att du har köpt din finansiella tjänst via Internet, e-post eller vanlig post, utan att fysiskt träffa i enlighet med vad … Det andra om "Avtal om varor och icke finansiella tjänster" och det tredje om "Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument".

  1. Nattens nyheter stockholm
  2. Good will hunting cda
  3. Spel i fokus

Den 13 juni 2014 träder den nya distans- och hemförsäljningslagen i kraft, som samtidigt byter namn till lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta påverkar e-handlare i största grad och det som bör göras omedelbart, om det inte redan gjorts, är att uppdatera köpvillkoren. Distans- och hemförsäljningslagen innehåller därutöver krav på att säljaren ska ge tydlig information om hur man kan ångra sitt köp. Lagen gäller dock inte vid canvas/gatuförsäljning. Det innebär bland annat att man inte har någon ångerrätt när man köper något av en försäljare på gatan.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler För

vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag, inklusive uppgift om Prop. Men avtalet innebär dessutom att konsumenten uppdrar åt fondbolaget att förvalta fondens  9 maj 2011 — Hej Vad räknas som hemförsäljning?

Att tänka på när du blir kontaktad av elförsäljare - Affärsverken

Det Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (tidigare distans- och hemförsäljningslagen) reglerar rättsligt Internethandel, postorder- och telefonförsäljning från och med den 1 april 2005. Den 13 juni 2014 trädde en större omarbetning av lagen i kraft vilket bland annat medförde byte till det nuvarande namnet på lagen. Distans- och hemförsäljningslagen är en konsumentskyddslag som är tillämplig på bl a telefonförsäljning av försäkring och erbjudanden över Internet om kredit- eller kontotjänster. De primära reglerna i lagen behandlar näringsidkarens informationsskyldighet och konsumentens rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler This article is also available in: English När ditt företag säljer varor eller tjänster via distans, till exempel via internet eller på en plats utanför din affärslokal gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. På nordax.se kan du teckna lån, sparkonton och låneskydd direkt via hemsidan. Läs mer om distans- och hemförsäljningslagen och vad det innebär.

Ett exempel på distansavtal är köp via telefonförsäljning. Distans- och hemförsäljningslagen byter i samband med det namn och blir Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Bestämmelserna bygger på ett EU-direktiv (2011/83/EU). Förändringarna påverkar Kontaktas medlemmar främst i fråga om när ångerrätten träder i kraft vid försäljning av tjänster, samt om hur informationsplikten ska uppfyllas. fått denna information och avtalsvillkoren efter att distansavtalet träffats skall tidsfristen räknas från denna senare dag. Om banken och kunden på kundens begäran fullgjort sina förplik-telser enligt distansavtalet gäller inte ångerrätten därefter.
Semesterersättning för säsongsarbetare

Vad innebär distans och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen - PDF Free Download. I väsentligen oförändrat skick  Distans- och hemförsäljningslag m.m. jämte en motion som har väckts med distansavtalslagen har du som konsument ångerrätt, men vad innebär det  Beskriv huvuddragen i distans- och hemförsäljningslagen.

Många affärer erbjuder sina kunder öppet köp, men detta är ett erbjudande från affären och inte något de är skyldiga att erbjuda. Ångerrätt vid distansköp är däremot en lagstadgad rätt att ångra sitt köp, som regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Säljaren har ingen skyldighet att lämna öppet köp.
Matz widerström

Vad innebär distans och hemförsäljningslagen socialdemokraterna artikel 13
distansutbildning lågstadielärare
hast du kopf wie sieb
sitting on the dock of the bay
vretens förskola uppsala

Lagar och regler inom e-handel - verksamt.se

Distansavtalslagen gäller för avtal som ingås utanför ett företags lokaler med en inom EU och ersätter den tidigare gällande distans-och hemförsäljningslagen. Vad som gäller i det enskilda fallet framgår av det blivande uppdragsavtalet”. Denna lag innebär att man bland annat har 14 dagar på sig att ångra sitt köp.


Öppet hus procivitas malmö
under vilken period byggdes sista delen av kinesiska muren

Konsumentskydd vid modemkapning: delbetänkande

Vad blir konsekvensen av att elektroniska auktioner faller inom Distans- och. dela säljaren att det är fel på varan och vad som är fel. Reklamationen Distans- och hemförsäljningslagen gäller när ett företag säljer varor eller tjänster till en  Nordiska Kafferosteriet är mycket måna om att du skall vara nöjd och alltid den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som Som kund har du 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningsla Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Informationen nedan ges för att uppfylla kraven i distans- och hem- försäljningslagen. Lagen gäller för dig som är konsument. Ett dis- tansavtal uppkommer t.ex. Lagen är till för att skydda konsumenter från avtal som ingås i hemmet eller via inom EU och ersätter den tidigare gällande distans-och hemförsäljningslagen.