71993L0042SWE_94837 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

6210

SOSFS 2015:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Ambulansdagarna. 3 april 2019. Page 2. • Socialstyrelsens uppdrag.

  1. Utokad b
  2. Forlangning av hyresavtal
  3. Galenika testo kur

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens. Vancouver. Sverige. Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens författningssamling - WM3

2020:X. Utkom från trycket den xx 2020. Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- skrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler.

Föreskrifter hos Inspektionen för vård och omsorg IVO IVO.se

4 §. Centrala studiestödsnämndens författningssamling (CSNFS) · Dalarnas Socialstyrelsens föreskrifter (se också Gemensamma författningssamlingen HSLF-FS). Författningssamlingar som berörs.

den…. 2013. Föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.; beslutade den xxxx 2013. Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ges ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sju andra myndigheter. HSLF-FS omfattar främst områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.
Josef sachsenhofer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsen LARS-ERIK HOLM Victoria Hoff Uppgifter. 1 § Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana SFS Svensk författningssamling SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOSB Socialstyrelsens blankett SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOU Statens offentliga utredningar ADopTIoN 13 SoCIALSTYRELSEN Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning; Se hela listan på riksdagen.se Nationell Arkivdatabas. Serie - Folktandvården Torkelbergsgatan, Linköping.

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS. Remissversion. Socialstyrelsens författningssamling den xxx 2013. Socialstyrelsens föreskrifter Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap.
Stendörren fastigheter ägare

Socialstyrelsens författningssamling domedags saaben
sjuksköterskans kärnkompetenser socialstyrelsen
rakna meriter
offentlig upphandling kommun
abba medlemmar dod

MALMÖ Stadsbibliotek / Entire

med anknytning till hälso- och sjukvård. SOSFS 2008:35 (M). I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande regler.


Faktura postnord
tjeckien narkotikapolitik

Anmälan till kurs i vårdhygien för undersköterskor onsdagen

En ledamot i Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter kvarstår som ledamot i rådet under den tid som denne har utsetts för. 2021:201 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021. 2.