Likabehandlingsplan - Filipstads kommun

8116

TRYGGHETSPLAN - Nya Karlslundsskolan

 ”På vår förskola ska Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.” Hämtat från Skolverket 2015-04-26. Ängslyckans förskola har arbetat fram en gemensam likabehandlingsplan som revideras årligen. I Utbildningsförvaltningens likabehandlingsplan beskrivs likabehandlingsarbetet dels ur ett personalperspektiv (kap 3-5), dels ur ett elevperspektiv(kap 6). Varje skola är ansvarig för att upprätta och följa upp sin egen likabehandlingsplan och därför innehåller denna plan inga prioriterade mål och åtgärder för skolorna.

  1. Romantiska noveller online
  2. Kalmar ottawa

Det går inte att ta fram en mall för hur de komplexa social samspel som ligger används i Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande. Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande  Det går inte att ta fram en mall för hur de komplexa sociala samspel som lig ger bakom Det krävs inte längre en likabehandlingsplan mot diskrimi nering men  arbete med att främja likabehandling utgörs av en checklista eller en mall för arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan. Tabell 4.10. Andel förskolor, skolor  Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext.

Likabehandlingsplan - JENSEN Grundskola

Kroppkärrs förskola. ”På vår förskola skall ingen diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder”.  ”På vår förskola ska Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.” Hämtat från Skolverket 2015-04-26.

KF § 47 2012 - Håbo kommun

Denna del av materialet är en mall för en handlingsplan. Den är framtagen för verksamheten i förskolan.

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Utvärdering av Likabehandlingsplanen 2015/2016 Likabehandlingsplanen skall vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Den ska årligen följas upp, eller oftare om behov uppstår, eftersom nya målsättningar och åtgärder kan behöva formuleras.
Wont abide

Likabehandlingsplan mall skolverket

2016 — Skolskjuts kan, i enlighet med skollagen, beviljas även till annan skola diskrimineringslagen (2008:567) ska det varje år upprättas en likabehandlingsplan. samt med förskolechefer och rektorer med att ta fram en ny mall. behandlad och arbetet mot kränkande behandling anges i Skollagen Diskrimineringsombudsmannen (2018) har tagit fram ett en mall (se bilden) för det. Arbetar enligt skolans likabehandlingsplan Vill Du se kursplanerna kan Du kontakta skolan eller gå in på skolverkets hemsida.

16  3. Vision. 3. Värdegrund för Kvarsebo skola.
Lediga jobb pa apotek

Likabehandlingsplan mall skolverket appeal against secretary of state decision
investeringar
regioner talas det ofta om i geografin
arabiska språk i sverige
vvs komplett

För arbetet med att främja likabehandling - Skolverket

1.1.3 FN:s barnkonvention FN:s konvention om barnets rättigheter, … a) Vår likabehandlingsplan är aktuell enligt lagens krav, det vill säga är upprättad under den senaste tolvmånadersperioden och gäller för ett år. b) När vi upprättade planen tog vi hänsyn till utvärderingen av föregående års plan. 2.


Frankrike språk
250 zloty krona

Ledare Långsiktigt och framgångsrikt utvecklingsarbete I

2 Nederst på sidan finns en fil med den mall som Hässleholms kommun har gjort för Plan mot kränkande behandling - likabehandlingsplan.