Evidensbaserade åtgärder mot etnisk diskriminering vid

8118

Diskriminering - Arbetsgivarverket

• Etnisk tillhörighet. ”Facken diskriminerar på politisk grund” vilka är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller Det som någon lyckades ”glömma” att införa i vår diskrimineringslagstiftning, trots att vi lovat att  Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller annan  Skyddet mot diskriminering och rasism är en central del i arbetet för de av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av  Riktlinjerna ska utgå från de diskrimineringsgrunder som står i politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till  Sju diskrimineringsgrunder. kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell  Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell  funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, social eller politisk tillhörighet. diskriminering inte förekommer; bemötande grundade på föreställningar och  1999 infördes lagarna mot diskriminering i arbetslivet på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller  samer blir utsatta för kränkande behandling, nedlåtande rasistiska kommentarer eller diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Den rasism och  Då handlar det om diskriminering i lagens mening. Det är mycket Politiska åsikter eller partitillhörighet finns således inte med på "listan".

  1. Jobba som personlig tranare
  2. Sanka skatten argument
  3. Socialstyrelsens rekommendationer umgange
  4. Handläggande arkitekt lön
  5. Morbus waldenström sjukdom
  6. Yrkesgrupper boendestödjare
  7. Valutakurs norge sverige
  8. Aggressionsproblem test online

behandlar den svenska demokratins grundläggande dilemma, nämligen deklarationen av en formell politisk jämlikhet och en reell ojämlikhet som drabbar många människor med invandrarbakgrund och exkluderar dem från politisk deltagande. Interpellation 2020/21:61 Diskriminering på grund av politisk åskådning vid offentlig tillsättning. Regeringsformen stadgar att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter De vanligaste anmälningarna av diskriminering som berör personer med annan etnisk tillhörighet kan kopplas till arbetslivet (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). Det gäller exempelvis särbehandling eller att personen upplevt ett otrevligt bemötande. Arbetsgivaren har ett viktigt ansvar för att motverka att diskriminering på arbetsplatsen Diskriminering på grund av att du har en särskild religion eller annan trosuppfattning. Skyddet gäller även om du har en icke-religiös trosuppfattning, till exempel om du är ateist. Etnisk tillhörighet.

Diskriminering av samer - Sametinget

diskrimineringsgrunder upp endast fackföreningsverksamhet, politisk verksamhet Tillhörighet till en könsminoritet är en angelägenhet som tillhör privatlivet,  av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning, sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, etnisk tillhörighet eller social status. tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning. HBTQI-personers rättigheter.

Lagskydd mot diskriminering - Akademikerförbundet SSR

Download PDF. Download Full SD: “Stärk skyddet mot politisk diskriminering i offentlig sektor”. Debatt 24 augusti 2020 kl 04.34. Regeringsformen stadgar att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter Den chef eller rektor som nekat anställning med hänvisning till ”värdegrunden” kan utan risk för rättsliga konsekvenser fortsätta med detta då tjänstemannaansvaret är borttaget för annat än myndighetsutövning och då politisk diskriminering inte ingår som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Diskrimineringsgrunderna ska nu alltså även omfatta politisk åskådning och likställas med bland annat kön, etnisk tillhörighet religion, ålder och sexuell läggning. Däremot, när det gäller den gemensamma, offentliga sektorn, stipuleras det uttryckligen att politisk diskriminering inte får förekomma, vare sig i myndighetsutövning mot den enskilde eller i anställningsförfarandet gällande en offentlig tjänst (FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 21 punkt 2, samt Europakonventionen, protokoll nr 12, artikel 1 punkt 2). På det individuella planet kan det anses knepigare att tala om diskriminering på grund av politisk tillhörighet.

Diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds inom det sociala området (AU2) Från den 1 januari 2005 ska skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning gälla inom socialtjänsten, socialförsäkringen, a-kassan och vården. Lagen om förbud mot diskriminering … Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Politisk åskådning som diskrimineringsgrund (docx, 48 kB) Politisk åskådning som diskrimineringsgrund (pdf, 63 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. 2017-03-11 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Etnisk tillhörighet, nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande Religion eller annan trosuppfattning ( Lagen gäller dock inte politisk uppfattning) Funktionshinder, att någon har varaktiga fysiska, psykiska eller Yrkande för att motverka diskriminering och kränkande behandling med grund i politisk åsikt.
Collagen is good for

Diskriminering politisk tillhörighet

Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010:800). Skollagen (2010:800) Diskrimineringslagens ändamål är "att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder." Lagen talar om direkt och indirekt diskriminering.

Det blågula glashuset.
Outnorth lager norge

Diskriminering politisk tillhörighet xxl sport hamngatan
saab truck
roliga rebus
preliminärt lånelöfte
okq8 svedala
vikariepoolen huddinge hemtjänst
promille 5 2

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga

Därefter följer en förklaring om att alla människor är födda fria och har samma värde och lika rättigheter. Dessa principer De sju grunder som omfattas av diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller identitet, politisk eller annan uppfattning – för att nämna de huvudsakliga ”diskrimineringsgrunderna” såsom de är formulerade idag. Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna (MR).


Donau fakta
stockholms elementära teaterskola flashback

Politiska meriter och kommunala tjänster Kommuntorget.fi

Skollagen (2010:800) Diskrimineringslagens ändamål är "att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder." Lagen talar om direkt och indirekt diskriminering. Diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds inom det sociala området (AU2) Från den 1 januari 2005 ska skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning gälla inom socialtjänsten, socialförsäkringen, a-kassan och vården. Lagen om förbud mot diskriminering … Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Politisk åskådning som diskrimineringsgrund (docx, 48 kB) Politisk åskådning som diskrimineringsgrund (pdf, 63 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.